استرس و ریزش مو

فیناستراید ریزش مو
فیناستراید برای ریزش مو
مرداد ۳۰, ۱۳۹۷
چرخه رشد طبیعی مو
چرخه رشد طبیعی مو
آذر ۱۴, ۱۳۹۷

استرس و ریزش مو

استرس و ریزش مو

سه نوع از ریزش مو که میتواند با بالا بودن استرس ارتباط داشته باشد عبارتند از:

تلوژن افلوویوم: در Telogen effluvium (TEL-O-ژوئن UH-FLOO-VEE-UM)، استرس تعداد زیادی از فولیکول های مو را هل می دهد تا وارد فاز استراحت شوند. در عرض چند ماه، موها تحت تاثیر قرار می گیرند ممکن است به طور ناگهانی زمانی که موهای خود را شانه کرده  و یا می شویید.

تریکوتیلومانیا: تریکوتیلومانیا (trik-O-تا وقتی-O-MAY-نی-UH) کشیدن مو می تواند یک راه برای مقابله با احساسات منفی یا ناراحت کننده، مانند استرس، تنش، تنهایی، خستگی و یا نا امیدی باشد.

آلوپسی آره آتا : عوامل گوناگونی تصور می شود آلوپسی آره آتا (AL-O-آبیاری او-UH AR-EA-TUH)، از جمله استرس های شدیدمی باشد. با آلوپسی آره آتا، سیستم ایمنی بدن حمله فولیکول های مو – باعث ریزش مو می گردد.

استرس و ریزش مو لازم نیست به طور دائم باشد. اگر شما استرس خود را تحت کنترل داشته باشید، موهای تان ممکن است رشد کنند.

اگر شما متوجه شدید هنگام شانه زدن و یا شستن ، موهایتان را از دست دادید دکتر خود صحبت کنید.